Velkommen til Svanholm Begravelsesbyrå.

Svanholm Begravelsesbyrå kan bistå med alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd i Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus.

Vi har regionens eneste private livssynsnøytrale seremonirom som er godt egnet til alle typer gravferdsseremonier, eget blomster-/sorgbinderi og en omfattende utstilling av gravminner. Tilbud om fri økonomisk rådgivning for etterlatte. Vi har også mulighet for overføring av seremonien via webkamera til personer som ikke kan være tilstede. Huset er tilrettelagt for funksjonshemmede og har egen parkeringsplass.

Om ønskelig kommer vi gjerne på hjemmebesøk.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 73 89 11 40 *

* Vårt vaktmannskap har alltid telefonen med seg på kveld/natt og helg, men hvis du opplever å ikke få svar, kan det være at telefonen er uten dekning. Du kan også kontakte oss via våre øvrige telefonnummer som ligger her: Ansatte Svanholm

 

  • Svanholm seremonirom

    Den siste uken har seremonirommet vært under oppussing. Både gulv og belysning er skiftet og rommet fremstår nå som lyst og brukervennlig. Seremonirommet er i normal bruk fra fredag den 26. september 2014.

    Les mer: Svanholm...

  • Lade kirkegård - Viktig informasjon

    Sluttføringen av omregulering av gamle kistegraver på Lade kirkegård. Dette omhandler alle gravfelt på nedre del av kirkegården. Det har som kjent lenge kun vært mulighet for urnegraver på Lade kirkegård, men gravstedene har så langt ikke vært «fysisk» omregulert. Arbeidet som utføres nå, fører til at det ikke vil være mulig med nedsetting av urner på denne delen av kirkegården inntil arbeidet er ferdigstilt. Ferdigstilling forventes sommeren 2015. Det vil bli gitt tillatelse til utsettelse av...

    Les mer: Lade...


Alle rettigheter Svanholm Begravelsesbyrå | Admin | Webløsning: fagtrykk.no/ordene.no

virke-litenlogo-selected