Velkommen til Svanholm Gravferd

Svanholm Gravferd kan bistå med alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd og dødsfall i Trondheim, Melhus, Klæbu og Malvik. Vi hjelper gjerne til med begravelser i alle kirker, kapeller og seremonirom på alle disse stedene og midt Norge forøvrig.


I tillegg har vi også regionens eneste private livssynsnøytrale seremonirom som er godt egnet til alle typer gravferdsseremonier, eget blomster-/sorgbinderi og en omfattende utstilling av gravminner. Om ønskelig kommer vi gjerne på hjemmebesøk for å planlegge gravferd


Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 73 89 11 40 *

* Vårt vaktmannskap har alltid telefonen med seg på kveld/natt og helg, men hvis du opplever å ikke få svar, kan det være at telefonen er uten dekning. Du kan også kontakte oss via våre øvrige telefonnummer som ligger her:

Ansatte Svanholm

 

  • Stønad ved gravferd 2016

    NAV har nå satt stønadsbeløpet som det er mulig å søke om for 2016. Stønaden er behovsprøvd og maksimalbeløpet er kr. 22.723,- pr. 1.1.2016 og blir indeksregulert hvert år. Noen har også krav på stønad til gravferden fra fagforening og evt. dekning av transportkostnader (hvis avdøde dør mer enn 20 km fra folkeregistrert adresse). Vi er behjelpelige med søknader det er naturlig å sende. Som et av de få begravelsesbyråer, ordner vi alle nødvendige søknadspapirer for pårørende, slik at dette skal...

    Les mer: Stønad ved...

  • Miljøsertifisert

    Gratulerer! Stiftelsen Miljøfyrtårn gratulerer Svanholm Begravelsesbyrå i Trondheim kommune med nytt Miljøfyrtårn-sertifikat! Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten...

    Les mer: ...


Alle rettigheter Svanholm Begravelsesbyrå | Admin | Webløsning: fagtrykk.no/ordene.no

virke-litenlogo-selected