Velkommen til Svanholm Begravelsesbyrå.

Svanholm Begravelsesbyrå kan bistå med alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd og dødsfall i Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus.Vi hjelper gjerne til med begravelser i alle kirker, kapeller og seremonirom på alle disse stedene.


I tillegg har vi også regionens eneste private livssynsnøytrale seremonirom som er godt egnet til alle typer gravferdsseremonier, eget blomster-/sorgbinderi og en omfattende utstilling av gravminner. Tilbud om fri økonomisk rådgivning for etterlatte. Vi har også mulighet for overføring av seremonien på webkamera til personer som ikke kan være tilstede.

Om ønskelig kommer vi gjerne på hjemmebesøk for å planlegge gravferd

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 73 89 11 40 *

* Vårt vaktmannskap har alltid telefonen med seg på kveld/natt og helg, men hvis du opplever å ikke få svar, kan det være at telefonen er uten dekning. Du kan også kontakte oss via våre øvrige telefonnummer som ligger her: Ansatte Svanholm

 

  • Stønad ved gravferd fra det offentlige

    Informasjon om støtte fra NAV vedr. gravferd! Svanholm er behjelpelig med å søke en slik støtte for de som trenger det. Dessverre øker ikke denne støtten noe i 2015, noe som gjør at de som har behov for stønaden, får mindre igjen for den. Svanholm vil forsøke, å påvirke politikerne til å skjønne problemstillingen og håper på endring enten inneværende år eller i 2016.

    Les mer: Stønad ved...

  • Priser 2015

    Vi har nå lagt inn vår nye prisliste for 2015. Det er svært lite endringer for året 2015, da vårt firma som Miljøfyrtårn har klare å redusere kostnadene ved driften. Dette ønsker vi skal komme våre kunder til gode. På denne siden finner du våre priser.

    Les mer: Priser 2015


Alle rettigheter Svanholm Begravelsesbyrå | Admin | Webløsning: fagtrykk.no/ordene.no

virke-litenlogo-selected