Maksimum 25 eller 50 personer i gravferder

Det er pr 30. mars restriksjoner på antall som kan delta i gravferder på grunn av Covid-19 pandemien. Nidaros bispedømme har følgende bestemmelse på antall personer tilstede i gravferder.

I følgende kirker/kapeller kan det være maksimum 25 personer tilstede: Tilfredshet kapell, Lademoen kapell, Lade, Berg, Bratsberg, Byneset, Havstein, Heimdal, Hospitalskirken, Leinstrand, Leira kapell, Moholt seremonirom, Ranheim, Stavne kapell og Tempe.

I følgende kirker kan det være maksimum 50 personer tilstede: Hoeggen, Kolstad, Strinda (Moholt), Klæbu, Bakke, Byåsen, Melhus, Buvik, Malvik, Ilen, Lademoen kirke, Strindheim. Andre kirker/kapeller som ikke er listet opp, må bispedømme vurdere i hvert enkelt tilfelle. St Olavs hospitals kapell er stengt for gravferder.

I Svanholm seremonirom kan det være opp til 50 personer tilstede.

icon video

Se seremoni direkte

På grunn av restriksjoner (Covid-19), så vil mange seremonier bli sendt direkte – hvis familien ønsker dette. Du må søke opp den seremonien det gjelder (avdødes navn), gå inn på minnesiden og på fanen som heter galleri. Der vil det ligge en video og lydfil som kan åpnes ca 15 minutter før oppsatt tid på seremonien. Fra og med den 25. mars - kan vi også streame seremonier fra alle andre kirker og kapeller i Trøndelag. I Svanholm seremonirom er tjenesten gratis, mens det i kirker og kapeller vil være en fast kostnad for tjenesten.

 

 

Døgnåpen telefon - 73 89 11 40 

Trondheim - Klæbu - Malvik - Heimdal - tiller - BYÅSEN - RANHEIM

 Avd. Melhus 72 87 22 00

 

velkommen til svanholm rose thumb

 

MUSIKK OG SANG TIL GRAVFERDSHØYTIDEN

Det å velge musikk ved gravferd kan være vanskelig.
Nå kan du i ro og mak lytte deg gjennom de ulike musikkforslagene.

 

Hør lydspor 

SVANHOLM sEREMONIROM

- livssynsåpent, stille og vakkert.

Svanholm seremonirom kan benyttes av mennesker uavhengig av tro og livssyn.
Vi strekker oss langt for at alle skal kunne følge sine egne tradisjoner.

 

MER OM VÅRT SEREMONIROM