Askespredning

Askespredning tillates etter skriftlig søknad

 

Det ble åpnet for askespredning i Gravferdsloven av 1996. Bakgrunnen var krav fra pårørende i søknader og brev til stortingsrepresentanter, og det faktum at askespredning ble praktisert i mange andre land.

Etter endringer i Gravferdsloven i 2001, ble det også åpnet for at søknader kunne innvilges i forkant av dødfall. Det stilles ikke lenger krav til skriftlig fullmakt fra avdøde.

Det er en klar tendens at det blir flere askespredninger i Norge. I 1997 var det 70 askespredninger på landsbasis. I 2018 var det melllom 600-700 innvilgede søknader på landsbasis. Trenden er økende.

Gravferdsloven § 20 annet ledd:
”Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.”

Skriftlig søknad om askespredning sendes til fylkesmannen der asken skal spres. Angi stedet for askespredning og legg ved bevitnelse fra pårørende eller egenerklæring fra avdøde. Fylkesmannen i Trøndelag ønsker svært gjerne at søknadsskjema som ligger elektronisk benyttes.

Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelse til askespredning:

• Askespredning skal skje i sømmelige former på egnet sted.

• Asken kan spres i fjorder og havområder som har umiddelbar forbindelse med åpen sjø.

• Asken kan spres i skog og fjell.

• Asken kan ikke spres i nærheten av bebyggelse eller der folk ferdes.

• Askespredning skal foregå på virkedag mellom kl. 10-16 (8-18).

• Asken kan ikke deles.

• Urnen skal leveres tilbake til krematoriet dersom urnen ikke senkes i havet etter askespredningen. Kan variere fra fylke til fylke.

• Skriftlig bekreftelse med tid og sted skal undertegnes av 2 myndige personer og sendes til fylkesmannen etter askespredningen.

  Kan variere fra fylke til fylke.

• Det er ikke tillatt med gravminne eller navn på gravminne på kirkegården.

• Ved forhåndssøknad vil noen fylkesmenn stille krav om ny godkjennelse av stedet.