Svanholm Undervisning

Foredrag, samtale, omvisning

 

Vi deler gjerne den kunnskapen vi har. Derfor har vi lenge tilbudt foredrag og samtale, blant annet til helsepersonell og konfirmanter.

Ansatte ved institusjoner møter mennesker fra andre kulturer og ulike religiøse retninger. Også når et dødsfall inntreffer er det viktig at helsepersonell har nødvendig kunnskap. Det er viktig å vite hvilke retningslinjer som gjelder i akkurat den kulturen / religionen. Svanholm undervisning gir et tilbud til helsepersonell under utdanning / etterutdanning, med hovedvekt på stell av døde og samhandling med begravelsesbyrå.

Vi tilbyr konfirmantundervisning. Unge mennesker har mange spørsmål som angår praktiske forhold knyttet til døden, og vi snakker gjerne med dem.

Vi åpner også for at interesserte kan få en omvisning i huset vårt på Strinda - med mulighet for å stille spørsmål.

Vi tilbyr foredrag og samtale om døden på ulike nivå for ulike grupper.

Ta kontakt på telefon 73 89 11 40.