Om sorg

Et liv er over. Et endret liv har startet.

Avslutningen av et liv markerer også starten på et endret liv for den som skal gå videre alene. Det kan være tungt, og det kan være ensomt. Men minnene lever.

Når gravferden er over skal du finne frem de gode minnene. På den måten bevarer du båndet til det mennesket du var glad i. Forskning viser at den som greier å bevare et sterkt bånd greier seg bedre. For mange er det godt å ha et gravsted å gå til.

Her på sidene våre finner du utfyllende informasjon om det som ordnes etter at seremonien er over, blant annet urnenedsetting og gravstein. Vi gir også litt informasjon fra utvalgte samarbeidspartnere - du kan blant annet konsultere advokat, få økonomisk rådgivning og hjelp til rydding av dødsbo.

Noen ganger tar sorgen overhånd. Ved behov kan vi sette den enkelte i kontakt med profesjonelle sorgarbeidere - i menighet eller i psykologisk tjeneste. Det kan være avgjørende at man finner noen å snakke med. Derfor vil Svanholm i 2020 starte opp sorggrupper med veiledning for etterlatte. Kontakt oss hvis du tror at dette kan være noe for deg eller har spørsmål.