Urnenedsetting

Nedsetting av urne i grav

 

Hvis tidspunktet for nedsetting av urne i grav ikke er fastsatt, vil den i familien som har ansvaret for gravferden motta forslag til dato og klokkeslett i brev fra kirkevergen. Urnen kan settes ned fra 14 dager etter seremonien og senest 6 måneder etter dødsfallet. Pårørende kan også ta kontakt med kirkevergens servicekontor og avtale tidspunkt direkte. (Telefon: 994 36 000)

Det er vanlig å delta ved nedsetting av urne, men kan ingen delta må kirkevergens servicekontor gis beskjed. Ønskes deltagelse av for eksempel prest, må dette avtales på forhånd. Slik avtale kan gjøres med presten direkte eller via oss i begravelsesbyrået.

Ved urnenedsettingen vil en representant fra kirkegården møte med urnen. Ved eksisterende gravsted møter pårørende ved graven til avtalt tid - ved nytt gravsted avtaler pårørende med kirkevergens servicekontor hvor oppmøte skal skje. Hvis familien ikke aktivt gjør avtaler, vil kun en representant fra kirkegården møte med urnen, familien vil bekrefte at urnen er den riktige, og man vil så gå sammen til graven for å senke urnen. Familien kan delta både i senking av urnen og lukking av graven.

Kirkevergen på gravstedet kan kontaktes på telefon:

Trondheim, tlf. 994 36 000 | Melhus, tlf. 72 85 86 21 | Klæbu, tlf. 72 83 35 00 | Malvik, tlf. 73 98 05 00