Kistetransport

Transport av kiste - kort eller lang avstand

Ved dødsfall i hjemmet eller på institusjon transporterer vi avdøde til våre lokaler eller et mottakskapell. Vi transporterer kisten til seremonistedet, og vi transporterer kisten fra seremonistedet og til gravlund eller krematorium.

Vi transporterer kister over lengre avstander innenlands med bårebil, fly, tog eller båt. Vi anbefaler alltid den mest hensiktsmessige transportmåten ut fra destinasjon.

Vi henter hjem nordmenn som dør i utlandet og forestår hjemsendelse av utlendinger som dør i Norge.