Prest / gravferdstaler

Hvem skal forrette under seremonien?

Seremoniform avklares i samtale med oss, og vi videreformidler informasjon til riktig instans. Deretter vil gravferdstaler/seremonileder selv ta kontakt med familien for å avtale et møte.

Ved kirkelig seremoni:          Presten kontakter familien i god tid før seremonien.

Ved humanistisk seremoni: Human-Etisk Forbunds taler kontakter familien i god tid før seremonien.

Ved personlig seremoni:       Vår gravferdstaler kontakter familien i god tid før seremonien.

Den som skal forrette under seremonien vil ta kontakt med familien for å få nærmere informasjon om avdøde.