svanholm gravferd er begravelsesbyrå for Tidl. Klæbu

Bistår familier ved dødsfall i Klæbu/Trondheim

Svanholm gravferd bistår ved dødsfall i kommuner nært Trondheim. Vi arrangerer begravelser i Klæbu kirke ofte og er godt kjent.

Pårørende ved dødsfall i Klæbu kan besøke vårt kontor i Trondheim eller vårt kontor på Melhus. Vi kommer også gjerne hjem til pårørende for samtale og planlegging av gravferden.

Døgnåpen vakttelefon ved dødsfall i Klæbu: 73 89 11 40 eller til vårt kontor på Melhus: 72 87 22 00