svanholm gravferd er begravelsesbyrå for malvik & Hommelvik

Bistår familier ved dødsfall i Malvik kommune

Svanholm gravferd bistår ved dødsfall i kommuner nært Trondheim. Hvert år får vi mange henvendelser fra familier som har mistet noen i Malvik kommune. Vi arrangerer begravelser og bisettelser og er  godt kjent i både Hommelvik og Malvik. For innbyggere i Malvik kommune som ønsker personlig/livssynsnøytral/humanistisk seremoni, kan også vårt seremonilokale og vår seremonimester benyttes. For å styrke vår lokalkunnskap, har vi nå ansatt 3 medarbeidere fra Malvik og Stjørdal - dette for å kunne å den lokalkunnskapen som trengs for å kunne gi god hjelp.

Døgnåpen vakttelefon ved dødsfall i Malvik kommune: 73 89 11 40