Gravferdsstønad fra nav 2020

Vi hjelper familien med å søke behovsprøvd gravferdsstønad

 

Gravferdsstønad er behovsprøvd og indeksreguleres hvert år. For 2020 er maksimumsbeløp for støtte til gravferd 24.734 kroner.

Noen vil ha krav på økonomisk støtte til gravferd fra fagforening. Noen kan også ha krav på å få dekket utgifter til transport

(hvis dødsfallet fant sted mer enn 20 km fra folkeregistrert adresse)

 

Spør oss om informasjon - vi hjelper gjerne familien med å søke og fyller ut alle nødvendige skjema uten ekstra kostnad.

Se informasjon fra NAV