Prisliste 2019

Full åpenhet om priser - valgmuligheter for familien

Her finner du våre prislister, lenker til pris kister, pris urner og pris blomster samt to priseksempler. For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister (kirkegårdstakster, bestemt av Trondheim bystyre).

Pris på begravelse eller bisettelse vil variere med valg av produkter og tjenester. Vårt honorar øker med arbeidets omfang og ligger vanligvis mellom mellom 1660 og 5000 kroner. Vi gir deg råd og hjelp, slik at du kan velge løsninger med riktig prisnivå. Vi gir alltid prisoverslag etter første planleggingssamtale og fullstendig innen få dager.

Norske kommuner stiller gravplass gratis til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Ledige plasser kan i noen tilfeller reserveres, vi viser til kirkevergens prislister. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplass til andre enn sine egne innbyggere.

Svanholm gravferd er frittstående og uten subsidieringer eller bindinger til kjeder eller andre bedrifter. Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transport - NAV - (ved dødsfall mer enn 20 km fra registrert bostedsadresse).

Priseksempler - maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene er først og fremst satt opp for å gi et mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

 

 

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr 5940  41290
Stell og nedlegging i kiste 830  2290
Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til Svanholm 2150  6030
Evt. bringing av tom kiste til dødsstedet, hvis kiste er avtalt 830  1990
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc.) 1880  2710
Evt. Transport av den døde til grav/krematoriet 0  2710
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.) 0  0
     
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom) 830  6150
Dødsannonse i Adresseavisen, ca 71 millimeter, (Gratis annonse på www.svanholm.no) 1900  5500
Leie av dekorasjonsmateriell (kapell/kirke) 450  1990
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter) 350  1950
Kistedekorasjon på kisten med bånd 200  6000
Byråets avgiftpliktige honorar 830  830
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester) 1660  7000
Fakturagebyr 0  0
     
Sum kostnad for minimum /  maksimumspris 17.850 86.440

Mva er inkludert.

Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimuspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

Mannskapspriser

Type  Pris 
Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør/bærer 2150
Vår timepris på alle tjenester 830
Mannskapspris ved overføring av kiste, 1 assistent  830
Mannskapspris ved overføring av kiste, sjåfør og assistent 1660
Transport av avdøde fra St Olavs Hospital til Svanholm stellerom/bårerom 2150
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 assistent 2850
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 assistenter 3950
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 assistenter 5050
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 4 assistenter 6150
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. 830
Meldinger til de offentlige kontorer  790
Oppmøte ved åpen kiste inkl. bil (Eksternt: St Olavs Hospital etc.) 1660
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm (08:00-16:00) 830
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm (Kveld/helg/natt) 1660
Samtale i hjemmet, innenfor kontortid, inkl. bil (Inkludert i byråets honorar) 700
Mannskapspris ved overføring Værnes flyplass, sjåfør og assistent 2490
Sjåfør ved langkjøring, pr. time (utenfor stor Trondheim) 830
Sjåfør ved langkjøring, pr. time utenom kontortid (15:30-08:00)  1245


Bårebilpriser

Type
Pris
Begravelsesbil innen Trondheim/Melhus/Skaun/Klæbu/Malvik/Hommelvik/Midtre-Gauldal                            1050
Begravelsesbil tur/retur Trondheim lufthavn, Værnes 2100
Startgrunnlag ved transporter utenfor stor Trondheim 950
Kostnad pr. kilometer, utenfor angitt område 19
Bom og fergeavgifter etter gjeldende priser  

Mva. er inkludert.

Priser musikk – solistinnslag - sermonielle tjenester

Type Pris
Meditasjonsspill (faktureres av kirkevergen direkte, der de tar betaling) 884
Innleid organist, utenom kirke/off. kapell/seremonirom 3500
Orgelakkompagnement (gratis) 0
Orgelsolo (gratis) 0
Leie av musikkanlegg til seremoni (Hvor dette ikke finnes) 850
Solosang* (Varierer mellom 2500-4500) 3500
Leie av Svanholm seremonirom, uten kantor 2950
Leie av Svanholm seremonirom (inkl. musikkanlegg/meditasjonsmusikk/kantor) 4550
Forretting ved personlig seremoni (seremoniledelse, livssynsåpen) 3950
Forretting av Human Etisk Forbund (Ikke medlemmer) (HEFs prisliste) Gratis for medlemmer 4500


* Når solist leies, inkluderes også solist som forsanger til eventuelle salmer. Antall solosanger er valgfritt. Noen solister tar andre satser enn oppgitt, men dette vil det evt. varsles om ved bestilling. Mva. er inkludert.