Musikk - forslag til Salmer / allsanger

Disse salmene / allsangene er vanlige ved begravelse og bisettelse.


Det finnes svært mange salmer og allsanger, og det kan være like fint å velge lite brukte salmer og allsanger. Spør oss gjerne om råd.

Salmer

415 Alltid freidig når du går
489 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
819 Bred dina vida vingar
197 Deg være ære
48   Deilig er jorden
267 Den store hvite flokk
570 Dype, stille, sterke, milde
492 Ein fin liten blome i skogen eg ser
817 Fager kveldssol smiler
867 Gud når du til oppbrudd kaller
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
324 Ikke en spurv til jorden
488 Ingen er så trygg i fare
893 Jeg er en seiler på livets hav
494 Jeg er i Herrens hender
422 Jesus, det eneste
233 Kjærlighet er lysets kilde
651 Kjærlighet fra Gud
858 Leid milde ljos
582 Milde Jesus, dine hender
240 Måne og sol, skyer og vind
86   Navnet Jesus blekner aldri
844 No livnar det i lundar
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid
196 Påskemorgen slukker sorgen
141 Så ta da mine hender
25   Tenn lys! Et lys skal brenne
464 Velt alle dine veie
626 Vær meg nær, o Gud
108 Vår Gud han er så fast en borg
666 Å leva det er å elska
684 Å, tenk når en gang samles skal

 

Allsanger, ikke-religiøse

Lys og varme / Å. Aleksandersen
Din tanke er fri / tysk trad. / A. Cranner
Vem kan segla förutan vind / svensk trad.
Den fyrste song eg høyra fekk / P. Sivle / L. Søraas
Å leva det er å elska / Steenberg / Vassbotn