den verdige gravferdsseremonien

Valg av seremoniform ved begravelse / bisettelse

Hvordan kan vi best ta farvel? Hvilken seremoniform skal vi velge? Hvilket innhold vil gi oss en verdig seremoni?

Noen ganger setter avdødes tilhørighet til et kirke- eller trossamfunn rammebetingelsene. De fleste etterlatte vil velge å følge avdødes egne ønsker. Men juridisk sett er det familien som bestemmer, så det er alltid familien som må ta beslutningen.

Kirke- og trossamfunn har vanligvis klare retningslinjer for gjennomføring av gravferdsseremonier, men mange gir også rom for familiens personlige valg av f.eks. musikk. Både Den norske kirken og Human-Etisk Forbund gir mulighet for personlige valg.

Svanholm seremonirom på Strinda er et livssynsåpent seremonirom. Her velger familien selv innholdet. Seremonien kan ha både religiøse og verdslige innslag.

Den kirkelige gravferdsseremonien

Den kirkelige gravferdsseremonien følger den kirkelige liturgien. Kirkelige seremonier åpner likt ved begravelse og bisettelse:

Inngangsmusikk / meditasjonsspill (valgfritt, ca. 15 minutter før seremonien starter).

• Klokkeringing
• Evt. musikk / solosang
• 1. salme
• Minneord / personlig omtale / sløyfelesning 
• Evt. musikk / solosang
• Skriftlesning
• 2. salme
• Prestens tale (tekst fra Bibelen)
• 3. salme
• Evt. musikk / solosang

Ved begravelse blir kisten båret ut til gravstedet. Salme ved graven, påfølgende jordpåkastelse, senking av kisten og avsluttende salme.

Ved bisettelse følger jordpåkastelse, eventuelt senking av kisten, salme og musikk / solosang. Kisten kan følges ut til ventende bårebil hvis familien ønsker det.

Den norske kirkes ritual håndheves av presten som forretter.


Den humanistiske gravferdsseremonien

Humanistisk seremoni foregår i regi av Human-Etisk Forbund. Den humanistiske seremonien du ser under er kun et eksempel på en humanistisk seremoni. Snakk med oss om alternativer.

• Inngangsmusikk, mens salen fylles av de deltagende
• Klokkeringing (hvis mulig på stedet, 7-8 slag) for å markere seremoniens start
• Instrumental musikk
• Diktlesning
• Sang (allsang eller solo / kor)
• Minnetale (samt at taler leser hilsninger på kransesløyfene hvis dette er avtalt med familien)
• Instrumental musikk eller sang
• Kransepålegging og personlige minneord fra familie, venner etc.
• Instrumental musikk eller sang
• Senking av kisten (valgfritt), alle reiser seg
• Instrumental musikk
• Håndhilsing

Musikk avdøde var spesielt glad i. Dikt eller andre ord som stod nært. Se eksempler.


Den personlige gravferdsseremonien

En personlig seremoni er en tros- og livssynsåpen gravferdsseremoni. Den personlige gravferdsseremonien er ikke regissert av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon, og de etterlatte står fritt til å velge seremoniens innhold. Familien velger også fritt gravferdstaler/seremonileder. Svanholm kan også være behjelpelig med å finne gravferdstaler/seremonileder. De mest benyttede seremonimesterne som vi har tilgjengelig er: Mona Grudt og Frank Gulliksen.

Personlig seremoni er nesten identisk med det regjeringen kaller livssynsåpen seremoni: "Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske."

En personlig seremoni kan gjennomføres i et tros- og livssynsåpent seremonirom eller kapell, som Svanholm seremonirom på Strinda.