Begravelse eller bisettelse?

Hva er forskjellen på begravelse og bisettelse?

I alminnelig språkbruk hersker det en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bisettelse. Vi bruker ordet begravelse om seremonier hvor det foretas en jordbegravelse; vi følger avdøde til graven og senker kisten. Bisettelse brukes om seremonien som følges av kremasjon (brenning) og nedsettelse av urne i grav.
begr bis 01

 

Hvem tar beslutningen om begravelse eller bisettelse?

Som regel er det den nærmeste familien som tar valget. Når et eldre menneske dør, er familien ofte kjent med avdødes egen oppfatning. Det gjør beslutningen enklere. Noen skriver også ned sine egne ønsker. Undersøk om dette foreligger i bankboks, safe, hos begravelsesbyrået eller lignende. Hvis en slik erklæring ikke foreligger, er det avdødes nærmeste etterlatte over 18 år som har rett til å besørge gravferden, i følgende rekkefølge: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.       Vi står til rådighet for samtale.
begr bis 02