svanholm gravferd er begravelsesbyrå for Klæbu

Bistår familier ved dødsfall i Klæbu

Svanholm gravferd bistår ved dødsfall i kommuner nært Trondheim. Hvert år får vi mange henvendelser fra familier som har mistet noen i Klæbu kommune, vi arrangerer begravelser i Klæbu ofte og er godt kjent i Klæbu kirke og på Klæbu kirkegård.

Pårørende ved dødsfall i Klæbu kan besøke vårt kontor i Trondheim eller vårt kontor på Melhus. Vi kommer også gjerne hjem til pårørende for samtale og planlegging av gravferden.

Døgnåpen vakttelefon ved dødsfall i Klæbu kommune: 73 89 11 40 eller til vårt kontor på Melhus: 72 87 22 00