Henting av døde

Henting ved dødsfall i Trondheim, Melhus, Skaun, Malvik & Hommelvik

Vi henter døde etter avtale med pårørende. Vi kan hente straks, eller vi kan vente. Vær oppmerksom på at lege må utstede dødsattest før vi kan hente.

Vanligvis kommer vi med en hentebåre som avdøde blir lagt på. Ved dødsfall i hjemmet eller på institusjon transporteres avdøde til et sykehus, et mottakskapell eller til våre egne lokaler. Den døde blir lagt på kjølerom, stelt og lagt i kiste.

Ved dødsfall på St. Olavs hospital vil den døde bli flyttet til sykehusets kapell. Flyttingen skjer i løpet av de første timene etter at dødsfallet har funnet sted. Betjeningen vil først spørre pårørende om de ønsker å ta farvel på rommet. Etter nødvendig avklaring henter vi den døde i sykehusets kapell.

Familien kan samles til syning/rundt en åpen kiste i Svanholm seremonirom eller i et annet egnet rom.