Hjelp ved dødsfall

Praktisk informasjon, hjelp og støtte ved dødsfall


Dagene etter et dødsfall er annerledes enn alle andre dager. Så mange tanker. Så mange spørsmål.

Hos oss får du praktisk hjelp og støtte. Du kan selv finne svar på mange spørsmål her på sidene våre, og du kan selv ta hånd om mange ting knyttet til gravferden. Men vi kan også gjøre det for deg.

Vi veileder deg. Vi går gjennom nødvendige formaliteter, forteller deg om ulike seremoniformer og minner deg om tidsfrister. Vi kan foreslå seremonielt innhold. Vi gir deg lydspor å lytte til så du kan velge musikk. Vi oppretter minneside så dere kan dele minner på nett. Vi spør deg om hvordan det går.

Vi går sammen med deg – gjennom alle formaliteter, gjennom samtale, inn i forberedelsene til den endelige avskjeden – inn i selve minnehøytiden, og helt frem til gravferden er over. Måtte vårt arbeid styrke deg.