svanholm minnesider

Minnesider på nett for Trondheim, Melhus, Malvik & Hommelvik

Vi oppretter en minneside for alle de dødsfall vi håndterer, såfremt de etterlatte samtykker. Tjenesten er gratis.

Minnesiden inneholder dødsannonsen og kan suppleres med f.eks. tid og sted for minnesamvær og veibeskrivelser med kart til kirken, gravlunden og eventuelt også minnesamværet.

Minnesiden kan deles på sosiale media eller i private meldinger i forkant av seremonien. Hilsener kan skrives inn, lys kan tennes, gaver kan gis og blomster til gravferden kan bestilles på minnesiden.