Svanholm Rekonstruksjon - åpen kiste også ved skade

Landsdekkende tjeneste for rekonstruksjon av døde med skader

Av erfaring vet vi at åpen kiste er en god og riktig innledning til det nødvendige sorgarbeidet. Ikke bare får pårørende tatt ordentlig farvel, de får også bekreftet at døden virkelig har inntruffet. Når skade på den døde gjør dette umulig, utsettes pårørende for en ekstra belastning som ofte kommer i tillegg til belastningen ved brå død, for eksempel som følge av en voldsom ulykke eller et selvmord.

Derfor er det godt for oss å endelig kunne tilby en landsdekkende tjeneste . Svanholm Rekonstruksjon er en ambulerende tjeneste med rask utrykningstid: Hvis avdøde ligger på et lokalt kjølerom eller sykehus kan rekonstruksjon foregå der, etter nærmere avtale. I Midt-Norge brukes også våre egne, egnede lokaler.

Thorbjørn Aass er ansvarlig for rekonstruksjonene. Han er tidligere 1. preparant ved St. Olavs Hospital og har 30 års erfaring . Han assisteres av utvalgte medarbeidere hos oss, alle behørig kurset både her hjemme og i utlandet. Arbeidet pågår alle dager i uken og utføres etter fotografi. Pris for rekonstruksjon avhenger av skadenes omfang. Etter å ha sett avdøde, vil vi kunne gi et kostnadsoverslag. En gjenoppbygging tar vanligvis 2 – 6 timer.

Ved bilulykker og arbeidsulykker er hovedregelen at begravelseskostnader dekkes av forsikring. (Ved arbeidsulykker dekkes kostnader opp til 0,5 G.) Ved selvmord må pårørende vanligvis dekke kostnadene.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Om ønskelig kan vi også redegjøre for hvordan arbeidet blir gjennomført.

Rekonstruksjon kan bestilles av private / etterlatte og av alle begravelsesbyråer i Norge.

Svanholm Rekonstruksjon
Døgnvakt: 73 89 11 40